A szoftver a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 2017. december 1-jén hatályos rendelkezéseiből az alábbiakat tartalmazza.

Általános Rész
• 36. § A határozott ideig tartó szabadságvesztés lehetséges tartama
• 80. § (2)-(3) bek. Büntetéskiszabási elvek
• 81. § A halmazati büntetés
• 83-84. § A büntetés kiszabása tárgyalásról lemondás esetén
• 89-90. § A különös, a többszörös és az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó rendelkezések
• 91. § A bűnszervezetben történő elkövetésre vonatkozó rendelkezések

Különös Rész
• XV. FEJEZET AZ ÉLET, A TESTI ÉPSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
• XVI. FEJEZET AZ EGÉSZSÉGÜGYI BEAVATKOZÁS ÉS KUTATÁS RENDJE ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
• XVIII. FEJEZET AZ EMBERI SZABADSÁG ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
• XIX. FEJEZET A NEMI ÉLET SZABADSÁGA ÉS A NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
• XX. FEJEZET A GYERMEKEK ÉRDEKÉT SÉRTŐ ÉS A CSALÁD ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
 (kivéve: 212/A. § Kapcsolati erőszak)
• XXI. FEJEZET AZ EMBERI MÉLTÓSÁG ÉS EGYES ALAPVETŐ JOGOK ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
 (kivéve: 223. § Magántitok megsértése, 224. § Levéltitok megsértése, 226/A. § Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése, 226/B. § Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala)
• XXIX. FEJEZET A HIVATALOS SZEMÉLY ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
 (kivéve: 312. § Hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak)
• 339. § Garázdaság
• XXXIII. FEJEZET A KÖZBIZALOM ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
 (kivéve: 342. § (3) bek. Gondatlanságból elkövetett közokirat-hamisítás, 349/A. § Sporteredmény tiltott befolyásolása)
• XXXV. FEJEZET A VAGYON ELLENI ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK
• XXXVI. FEJEZET A VAGYON ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK